ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ

ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการ

ตรวจสอบง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน

1. ตรวจสอบพื้นที่ผ่านทาง LINE
2. แชร์โลเคชั่นตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง
3. รอพนักงานตรวจสอบภายใน 5 นาที